Pasargadae World Heritage

اعضاء پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

محمد نصیری حقیقت
مدیر داخلی پایگاه- مسئول میراث فرهنگی شهرستان پاسارگادمحمد نصیری حقیقتاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد عمران
فرهاد زارعی کردشولی
بخش باستان شناسیفرهاد زارعی کردشولیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد باستان شناسی
حمید رضا کرمی
بخش باستان شناسیحمید رضا کرمیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد باستان شناسی
علی تقوی
بخش معماری و مستندنگاریعلی تقویاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس معماری
فاطمه صمیمی
مرکز اسناد و رایانهفاطمه صمیمیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس کامپیوتر
فرزانه گرامی
مرکز اسناد و رایانهفرزانه گرامیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد کامپیوتر
محمد حسینی گورجی
بخش حفاظت و مرمتمحمد حسینی گورجیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
مسعود نخعی
بخش حفاظت و مرمتمسعود نخعیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
سیده زهره حسینی
بخش حفاظت و مرمتسیده زهره حسینی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
فتانه شهوند
بخش حفاظت و مرمتفتانه شهوند این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی
مرضیه رحیمی
امور مالی و حسابداریمرضیه رحیمیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد اقتصاد
سید حمید یزدگردی
بخش معماری و مستندنگاریسید حمید یزدگردیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس معماری
ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Head Office
Pasargadae
© کپی رایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 2017.
طراحی و پیاده سازی وبسایت با پیشگاهان

Search