Pasargadae World Heritage

بالاترین مقام پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

دکتر حمید فدایی

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

مقام مجاز پایگاه پاسارگاد و تخت جمشید

 در تاریخ بیست ویکم بهمن نودو سه طی مراسم معارفه با صدور حکمی از سوی دکتر محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، حمید فدایی به عنوان سرپرست جدید ، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب گردید.

 سوابق علمی:

ـ دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی در دانشگاه هنر اصفهان

- کارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي از دانشگاه هنر اصفهان

ـ عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي از سال 1383 تاکنون

- سرپرست گروه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي

- مسئول گروه پژوهشی ساليابي و محيط در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي

ـ مدرس دانشگاه های هنر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ـ مجری بالغ بر بیست عنوان طرح پژوهشی در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی و تدوین و اجرای طرح  های پژوهشی در زمینه ساختارشناسی و حفاظت از میراث سنگی و صخره ای ایران

ـ همکاری در برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی در حوزه حفاظت و مرمت

ـ چاپ بیش از بیست مقاله علمی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و تزیینات وابسته به معماری در نشریات علمی و مجموعه مقالات همایش های تخصصی حفاظت و مرمت

ـ کارشناس و پژوهشگر در پایگاه میراث جهانی چغازنبيل، سال‌هاي 82

 

 

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Head Office
Pasargadae
© کپی رایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 2017.
طراحی و پیاده سازی وبسایت با پیشگاهان

Search