بالاترین مقام پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

دکتر حمید فدایی

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

مقام مجاز پایگاه پاسارگاد و تخت جمشید

در تاریخ بیست و یکم بهمن نود و سه طی مراسم معارفه با صدور حکمی از سوی دکتر محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، حمید فدایی به عنوان سرپرست جدید ، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب گردید.

 سوابق علمی:

  •  دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی در دانشگاه هنر اصفهان
  •  کارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي از دانشگاه هنر اصفهان
  • عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي از سال 1383 تاکنون
  • سرپرست گروه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي
  • مسئول گروه پژوهشی ساليابي و محيط در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي
  • مدرس دانشگاه های هنر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • مجری بالغ بر بیست عنوان طرح پژوهشی در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی و تدوین و اجرای طرح  های پژوهشی در زمینه ساختارشناسی و حفاظت از میراث سنگی و صخره ای ایران
  • همکاری در برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی در حوزه حفاظت و مرمت
  • چاپ بیش از بیست مقاله علمی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و تزیینات وابسته به معماری در نشریات علمی و مجموعه مقالات همایش های تخصصی حفاظت و مرمت
  • کارشناس و پژوهشگر در پایگاه میراث جهانی چغازنبيل، سال‌هاي 82

 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search