باغ های سعادت شهر

در سمت شمال شرق و غرب شهر سعادتشهر ،بیش از 1000هکتار باغ وجود دارد که دارای قدمت بیش از 50 سال می باشد.

فضای بین باغ ها به وسیله کوچه باغهای پر پیچ وخم و باریک از هم جدا شده است و غالب باغ ها وسعت کمتر از نیم هکتار دارد و دارای مالکیت خصوصی می باشد.

غالب دیوار باغ ها با مصالح سنتی چینه با اندود کاهگل ساخته شده و بر روی آن پرچینی از شاخ و برگ درختان و بوته های خار کشیده شده است و هدف از این کار جلوگیری از نفوذ آب و جلوگیری از شسته شدن دیوار به وسیله باران می باشد. واحد شمارش باغ ها ،قفیس بوده و کمتر از یک هزار متر مربع است و هر باغ از یک تا ده قفیس مساحت دارد.

غالب درختان میوه باغها شامل انواع انگور(سیاه،عسکری،ریش بابا،کشمش بوناتی و یاقوتی)،انواع انار (ترش،شیرین و می خوش)،بادام (تلخ و شیرین)،گردو،خرمالو،به،سیب،آلو طلایی،زردالو،هلو،شلیل،آلو سیاه،کیالک،توت و درختان غیر ثمری شامل چنار،کاج،سرو،بیدزبان گنجشک و سفیدار می باشد.

منبع آبیاری باغ ها چند رشته قنات سراج آباد،شرف آبا و علی آباد می باشد و در بعضی از قسمت ها به وسیله  پمپ آب آبیاری می شود.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search