تفرجگاه سرپنیران

این تفرجگاه از فاصله 9 کیلومتری شمال شرق سعادت شهر آغاز می شود و تا عمق 35 کیلومتری جنگل های انبوه گود بنه ادامه دارد. راه دستیابی به آن بلافاصله بعد از خروج از تنگه سعادت شهر در سمت راست جاده اصلی قرار گرفته که وجود جاده آسفالته روستاهای سرپنیران امکان دسترسی به مناظر طبیعی تا جنگل های انبوه گود بنه و تنگ اشکن را فراهم کرده است.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search