جنگل چاه بید

جنگل چاه بید در فاصله 2 کیلومتری غرب روستای ابوالوردی به سمت گردنه خرسی در بخش پاسارگاد واقع شده است که وجود دو چشمه به نام چاه بید و چشمه خرسی به سرسبزی و جذابیت آن افزوده است. عمده درختان این جنگل بنه، بادام کوهی و ارژن است.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search