آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) شیراز- آذر ۹۶

همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) شیراز- آذر ۹۶
همراه با تجلیل از دو استاد بزرگ ایرانشناسی: دکتر احمد اقتداری. دکتر عبدالمجید ارفعی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ویژه همایش رجوع فرمائید: www.siranres.ir
لینک تلگرام: t.me/siranres

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search