آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

برگزاری دومین همایش علمی مطالعات تاریخ ایران در یادروز باستان شناس و پژوهشگر برجسته پروفسور شاپورشهبازی

همچنین در این مراسم از آغاز به کار همایش های علمی دوسالانه پروفسور شهبازی به همراه معرفی" جایزه علمی پروفسور شهبازی" پرده برداری خواهد شد. دوسالانه ای علمی که محور خود را بر پژوهش های باستان شناسی ایران باستان (هخامنشی و ساسانی) تعریف كرده است و قرار است دبیرخانه دائمی این دو سالانه در تخت جمشید با نظارت اندیشمندان برجسته در این حوزه تشکیل گردد.

بنا بر گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید سخنرانان این مراسم دکتر محمد حسن طالبیان(معاون میراث فرهنگی کشور) دکتر مسعود رضایی منفرد (مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید)، دکتر کوروش کمالی سروستانی(رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس) دکتر علیرضا عسگری چاوردی(سرپرست کاوش های باستان شناسی شهر پارسه)،, دکتر احمد علی اسدی(سرپرست کاوش آب راهه های تخت جمشید)، دکتر علی موسوی(پژوهشگر باستان شناس از دانشگاه کالیفرنیا) و دکتر نازیلا شهبازی( به نمایندگی از خانواده پروفسور شهبازی) خواهد بود.

گفتنی است؛ این مراسم با همکاری و مشارکت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، دانشگاه هنر شیراز، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس و دفتر امور پایگاههای میراث فرهنگی کشور، در تاریخ 25 تیرماه 1396 در سالن آمفی تئاتر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس از ساعت 17:30 الی 20:00 برگزار خواهد شد.
ازکلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و دوستداران میراث فرهنگی، تاریخ و باستان شناسی دعوت به عمل می آید.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search