آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

تکمیل و راه‌اندازی موزه پاسارگاد در اولویت معاونت میراث‌ فرهنگی است

واکنش محمدحسن طالبیان به نقل‌قول نادرست در فضای مجازی
تکمیل و راه‌اندازی موزه پاسارگاد در اولویت معاونت میراث‌فرهنگی است

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search