آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

فصل سوم کاوش های باستانشناسی در محدوه برج سنگی

فصل سوم کاوش های باستانشناسی در محدوه برج سنگی ویران به منظور روشن ساختن نقشه و جزئیات معماری بنا شروع شد.

محوطه باستانی پاسارگاد نخستین و کهن­ترین سکونتگاه سلطنتی سلسه هخامنشی در فارس است که تاریخ بنیان آن به دوره فرمانروایی کوروش بزرگ در نیمه قرن ششم پیش از میلاد می­رسد.

محوطه میراث جهانی پاسارگاد در محلی به نام دشت مرغاب در 130 کیلومتری شمال شیراز نزدیک به سرحدات شمالی استان فارس واقع شده است. به گفته علی موسوی سرپرست کاوش های باستان شناسی در پاسارگاد، در مجموع بیش از پنجاه اثر تاریخی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد و پیرامون آن قرار دارد که شامل بقایای سکونتگاهای پیش از تاریخی تا استقرارگاهای اسلامی در سده های ششم و هفتم هجری است.

طرح جامع کاوش­های باستانشناسی در محوطه پاسارگاد با هدف مطالعه فراگیر آثار باستانی از دوران پیش از تاریخ تا سده­های هفتم و هشتم هجری به مدت پنج سال پیش بینی شده است. بنای معروف به زندان سلیمان شامل بقایای دیواری به بلندی 14متر است که در شمال محدوده کاخ­ها واقع شده است. وی گفت این دیوار در اصل باقیمانده یک برج سنگی چهار ظلعی مسقف بوده که بر اثر استفاده از سنگ­های آن در ساخت و سازهای متاخر به این شکل در آمده است.

با مقایسه این برج سنگی با بناهای مشابه دیگری موسوم به کعبه زرتشت در نقش رستم می­توان گفت هر دو این ساختمان­ها بسیار شبیه به هم بوده و شاید کاربرد یکسانی نیز داشته اند، هر چند که هنوز کاربرد دقیق آنها نامعلوم است.

وی گفت: در این فصل با گسترش محدوده کاوش در بخش جنوبی محوطه و نیز ایجاد گمانه در بخش شمالی آن امید است تا ارتباط محوطه با برج سنگی از سوی شمال مشخص شود و نیز راه ورود به ساختمان مکشوفه از جنوب پیدا شود.

از دیگر مکان­های کاوش شده در فصل گذشته محوطه موسوم به محدوده مقدس بود که کند و کاو در آن منجر به کشف کم نظیر آتشدان خشتی به طول تقریبی 140سانتی­متر و آثار آخرین مراسم آئینی شامل صدها قطعه استخوان حیوانی (اغلب بز و گوسفند) شد که در آتش حرارت دیده و سوخته بودند.

کاوش در اطراف محل کشف آتشدان به قصد روشن­تر شدن پلان آن در این فصل نیز ادامه خواهد یافت. علی موسوی گفت به منظور مرمت خواناسازی آثار معماری روی تل تخت کاوش­هایی برای ردیابی و شناسایی یافته­های کاوش­های پیشین در جریان است که برای حفاظت، مرمت و نهایتا نمایش بقایای ادوار مختلف استقرار روی تل تخت در پاسارگاد  مهم است.

از اهداف برنامه جامع کاوش­های باستانشناسی پاسارگاد به مطالعه استقرارهای پیش از عصر هخامنشی اشاره کرد و گفت به همین منظور کارگاهی در تل خاری یکی از تپه های پیش از تاریخی محوطه ایجاد شد.

به گفته وی تل خاری مجموعه ای از تپه های کم ارتفاع و پراکنده در شمال محوطه پاسارگاد است که بخش بزرگی از آن در اثر فعالیت های کشاورزی سال های اخیر از بین رفته است.

از اهداف کاوش در تل خاری شناسایی لایه ها و تسلسل فرهنگی دشت پاسارگاد طی هزاره های چهارم تا اول پیش از میلاد است.

این کاوش تحت حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از سوی پژوهشکده باستان­شناسی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس و پشتیبانی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به سرپرستی علی موسوی در حال انجام است.

 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search