آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

آغاز فصل جدید فعالیت های حفاظتی و مرمتی کاخ اختصاصی با همکاری موسسه عالی حفاظت و مرمت رم

پس از تمدید تفاهم نامه مشترک ایران-ایتالیا و حضور کارشناسان حفاظت و مرمت در محوطه پاسارگاد فصل جدیدی از اقدامات حفاظتی اغاز شد. کارلو یوسایی مرمتگر موسسه ISCR فصل اول همکاری را با مطالعات و اقدامات اجرایی در ایوان جنوب شرقی کاخ اختصاصی کوروش آغاز نمود. کاخ اختصاصی کوروش در طول سه ساله گذشته مورد تمرکز فعالیتهای حفاظتی قرار داشته است که با عقد همکاری جدید این فعالیت ها در ایوان این کاخ با تکیه بر مواد و تکنیک های جدید مرمت ادامه یافت. در این فصل، نحوه نمایش دوباره پایه ستون های سیاه رنگ که به کلی تخریب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. در راستای شروع اقدامات اجرایی در ایوان کاخ اختصاصی، از کارشناسان حفاظت و مرمت پایگاه های تخت جمشید و نقش رستم دعوت به عمل آمد تا با حضور در محوطه ضمن کسب تجربه، با روش های نوین حفاظت و مرمت سنگ آشنا شوند. در پایان این دوره، بخش مرکزی ایوان به مساحتی بالغ بر ۳۰ متر مربع که همراستا با درگاه های کاخ اختصاصی است ساماندهی و مرمت شدند. 

در ادامه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا و با توجه به لزوم توسعه دانش و انتقال تجارب مشترک، همزمان با حضور گروه مرمتگر موسسه ISCR در محوطه پاسارگاد، از کارشناسان مرمت پایگاه های میراث جهانی و ملی که با آثار ستگی در ارتباط هستند (پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، پایگاه میراث جهانی سازه های آبی شوشتر، پایگاه میراث جهانی شوش، پایگاه میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی، پایگاه ملی کاخ خای هخامنشی دشتستان، پایگاه ملی آیاپیرو اداره کلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان) دعوت به عمل آمد تا در یک دوره اموزشی به مدت دو هفته شرکت نمایند. در این دوره آموزشی، مرمت کف کاخ اختصاصی و پایه ستون های کاخ مورد تمرکز قرار گرفت و همچنین روش هاو مواد مرمتی مورد نیاز سنگ آموزش داده شد. در این دوره با همکاری این کارشناسان علاوه بر پایش بخش های مرمت شده پیشین، بخش عمده ای از این کاخ حفاظت و مرمت گردید.

 

 • حفاظت و مرمت ایوان کاخ اختصاصی
 • حفاظت و مرمت ایوان کاخ اختصاصی
 • حفاظت و مرمت ایوان کاخ اختصاصی
 • حفاظت و مرمت ایوان کاخ اختصاصی
 • حفاظت و مرمت ایوان کاخ اختصاصی
 • گروه حفاظت و مرمت
 • دوره آموزشی حفاظت و مرمت برای پایگاه های جهانی و ملی
 • دوره آموزشی حفاظت و مرمت برای پایگاه های جهانی و ملی
 • دوره آموزشی حفاظت و مرمت برای پایگاه های جهانی و ملی
 • دوره آموزشی حفاظت و مرمت برای پایگاه های جهانی و ملی

   

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search