پاسارگاد شهر کوروش

عنوان: پاسارگاد شهر کوروش
مجموعه: باستان شناسی, فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجف زاده اتابکی
ناشر: پازینه
تاریخ انتشار: 1392
توضیحات کتاب:

-

پاسارگاد شهر کوروش عنوان کتابی است از ابوالحسن نجف زاده اتابکی که در 200 صفحه و توسط انتشارات پازینه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالحسن نجف زاده اتابکی، کتاب‌های تخت جمشید(پازینه)، مدیریت جهانی هخامنشی(پازینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search