نگاهی به تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و پاسارگاد

عنوان: نگاهی به تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و پاسارگاد
مجموعه: باستان شناسی, فارسی
نویسنده: چاپخانه سکه
ناشر: چاپخانه سکه
تاریخ انتشار: 1350
توضیحات کتاب:

Attachments:
Download this file (book.pdf)book.pdf[نگاهی به تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و پاسارگاد]3660 kB

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search