آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

پاکسازی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد از علف‌های هرز

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد گفت: پاکسازی محوطه میراث جهانی پاسارگاد از علف‌های هرز طبق روال هر ساله در حال انجام است که این عملیات برای جلوگیری از خطرات آتش سوزی و به حداقل رساندن آسیب‌هایی که میتواند متوجه آثار و بقایای معماری گردد، انجام می‌گیرد.
وی افزود: علف زنی در محدوده کاخ‌ها و آبراهه‌ها به روش دستی انجام می‌پذیرد تا آسیبی به بنا‌های تاریخی وارد نشود و در محوطه بین کاخ‌ها و محدوده فنس کشی شده، از ماشین‌های کشاورزی مثل کمباین و تراکتور استفاده شد.
ابراهیمی اضافه کرد: امسال مساحتی در حدود ۸۰ هکتار مورد این عملیات پاکسازی قرار گرفته است.

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search