آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد منتشر شد

پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد با سرفصل های ذیل منتشر شد:

سخن سردبیر: یادداشت دکتر حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

اختصاصی: پایان فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید
بازتاب: بررسی و شناسایی به منظور تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت
رویداد: پایان مرحله نخست فعالیت های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه های کربونیزه تخت جمشید/ شروع مستندسازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم/ وصالی دست سرباز هخامنشی پس از گذشت چند دهه/ ضرورت جابجایی میدان تیر در مجاورت آثار متعدد ثبت ملی غار حاجی آباد/ راه اندازی تور مجازی تخت جمشید/ پایان فصل سوم تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت/ راه اندازی ایستگاه هواشناسی مجموعه تاریخی پاسارگاد/ ساماندهی و حفاظت بقایای معماری تل تخت در مجموعه جهانی پاسارگاد/ راه اندازی مرکز پایش و مراقبت از سازه های آبی تاریخی منطقه میراث جهانی پاسارگاد/ مستند سازی و تهیه مدل سه بعدی آثار معماری مجموعه پاسارگاد
 از دریچه دوربین: درخشش تخت جمشید
گزارش یک دیدار: گنجعلی زارع، پیشکسوت مرمتکار تخت جمشید
روایت یک بازدید: معرفی معادن سنگ تاریخی پاسارگاد
صنایع دستی، گردشگری و بوم گردی: صنایع دستی و باززنده سازی هنر هخامنشی (حجاری سنتی)
بیشتر بخوانیم: لزوم توجه به تفاوت موجود در نسخه های چند زبانه کتیبه های شاهی هخامنشی
یادنامه: یادی از زنده یاد پروفسور علیرضا شاپور شهبازی
فایل پی دی اف این شماره از فصلنامه خبری، علاوه بر کانال تلگرام پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  به آدرس:
 @pasargadae_world_heritage_site
و کانال تلگرام پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به آدرس:
@persepolis_world_heritage_site
 بر روی وب سایت پایگاههای میراث جهانی پاسارگاد و تخت جمشید به آدرسهای
 و
persepolis.info
و صفحات اینستاگرام
@pasargadae.whs 
و
@persepolis.whs
نیز قابل دسترس خواهد بود.
 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search