بانک سفال

سفال یکی از مهمترین داده ­های باستان شناختی است که به وفور در محوطه­ های باستانی یافت می­ شود و به مطالعه در زمینه ارتباطات فرهنگی، گاهنگاری، لایه ­نگاری تطبیقی، باورهای اعتقادی، زندگی روزمره، تفکر و اندیشه جوامع و انسان گذشته، نقش مهم و اساسی دارد. سفال همچنین به عنوان یکی از عوامل انتقال مفاهیم که در نتیجه تغییر و تحولات دوران گذشته بوده، ظاهر شده و به وسیله اشکال و تزیینات غنی خود، گویاتر از همه­ ساخته­ های بشری، مفاهیم هنری هر دوره را بیان می­کند.

برخی پژوهشگران در مواردی تغییرات کمی و کیفی سفال و همچنین وجود بعضی گونه­ های جدید را به عنوان یکی از داده ها در تفسیر تغییرات فرهنگی و در اثبات جایگزینی و یا حضور یک قوم فرهنگ یا تمدن بکار می­برند.

کاوش­ های باستان­ شناسی که از سال1383 توسط هیات­ های ایرانی و خارجی بر روی محوطه­ های پیرامون مجموعه میراث جهانی پاسارگاد و محوطه های تنگ بلاغی انجام گرفته است حاوی مقدار زیادی مواد فرهنگی از جمله سفال­ های شاخص و غیر شاخص هستند. سفال­ های هر محوطه با توجه به ترانشه و لایه­ تفکیک شده و در بانک سفال قرار گرفته است. در میان سفال­ های این مجموعه­ ها سفال های بسیار شاخص و با طرح های منحصر به فردی قرار دارند. 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search