آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

تهیه و تدوین کتاب پاسارگاد 1 و 2

فدائی افزود این مجموعه، تلاشي است براي انتشار گزيده فعاليت­هايي كه از ابتداي تأسيس پایگاه تا پايان سال 1394 در محوطه ميراث جهاني پاسارگاد صورت گرفته است. اميد است كه اين سالنامه جهت ارتباط بيشتر متخصصان و علاقه­ مندان در اين زمينه راهگشا باشد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search