آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

Previous Next

کنفرانس ارائه دستاوردهای علمی و اجرایی همکاری مشترک ایران - ایتالیا

این نشست علمی که به دستاوردهای سه سال فعالیت مشترک ایران ـ ایتالیا در حفاظت از محوطه پاسارگاد اختصاص داشت در روز نوزدهم مهر ماه 1396 در سالن معرفی پاسارگاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارسه ـ پاسارگاد در این نشست حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ضمن خوشامدگویی به حاضرین و ارائه گزارشی از فعالیت های هیئت مشترک ایران ـ ایتالیا، برگزاری کارگاه های مختلف حفاظت و مرمت با هدف ارتقاء ظرفیت در پاسارگاد را نقطه عطفی در این همکاری ها دانست. دکتر مائرو کانچاتوری سفیر کشور ایتالیا از همکاری علمی ـ پژوهشی دو جانبه ایران و ایتالیا ابراز خوشنودی کرد. سخنرانان بعدی مراسم مهندس فرهاد عزیزی زلانی مدیر کل محترم امور پایگاه های میراث جهانی، دکتر مصیب امیری مدیر کل محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و جناب آقای پردل امام جمعه محترم بخش پاسارگاد بودند.

در پایان بخش اول همایش گواهی نامه های دوره آموزشی کارآموزان حفاظت و مرمت از سوی مقامات حاضر در همایش ارائه گردید. در بخش دوم این همایش کلودیو پروسپری پورتا / معمار و متخصص حفاظت و سرپرست و هماهنگ کننده اعضای هیات ایتالیایی با عنوان سخنرانی: پروژه حفاظت در محوطه میراث جهانی پاسارگاد ـ اصول اساسی اجرای پوشش حفاظتی، جوزپا ماریا فازیو/ مرمت گر  با عنوان سخنرانی: حفاظت از سنگ در سایت پاسارگاد، علیرضا عسکری چاوردی و پیر فرانچسکو کلیری / سرپرستان تیم باستانشناسی ایرانی و ایتالیایی در تخت جمشید با عنوان سخنرانی: تل آجری دروازه یادمانی پارسه، گزارش شش فصل کاوش باستان شناسی هیئت مشترک ایران ـ ایتالیا در تخت جمشید، مسعود نخعی اشتری / کارشناس ارشد حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با عنوان سخنرانی: خواناسازی و حفاظت از ساختارهای معماری تل تخت، مسعود رضایی منفرد / مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با عنوان سخنرانی: گزارش فعالیت های علمی، پژوهشی و عمرانی پایگاه تخت جمشید در سال 1395، محمد حسینی گورجی و فتانه شهوند / کارشناسان حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با عنوان سخنرانی: مرمت آبراهه های باغ شاهی پاسارگاد، فرزانه گرامی، یاکوپو روسو و فاطمه صمیمی / کارشناس ارشد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با عنوان سخنرانی: طراحی سیستم دیتابانک جدید به منظور مدیریت مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، زهره حسینی / کارشناس ارشد حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با عنوان سخنرانی: مدیریت کنترل پوشش گیاهی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد، حمید رضا کرمی و فرهاد زارعی کردشولی / کارشناسان ارشد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با عنوان سخنرانی: بررسی های باستان شناسی منطقه پاسارگاد و علی اسدی / دکترای باستان شناسی با عنوان سخنرانی: کاوش آبراهه های تخت جمشید گزارش هایی ارائه کردند. در پایان همایش از عملیات های حفاظتی و مرمتی در حال انجام بر روی بناهای تل تخت و آبراهه های باغ شاهی بازدید به عمل آمد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search