آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

فصل جدید اقدامات حفاظتی در محوطه کوشک تنگ بلاغی پاسارگاد

به نقل از افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد: محوطه­ مشهور به کوشک تنگ بلاغی،  در تنگه ای به همین نام و در محلی معروف به کوه تیرانداز در سمت چپ رودخانه پلوار (پنچ کیلومتری جنوب غربی آرامگاه کوروش) قرار گرفته است. بر اساس مطالعات باستان شناسی،  این اثر مربوط به دوران هخامنشی و پلان آن پیش از تخریب و حفاری­های غیر مجاز، شبیه پلان کاخ بارعام اما با دو ایوان کوتاه تر در طرفین بوده است. بخش اعظم ساختار معماری محوطه از خشت ساخته شده و در کنار آن، سنگ و آجر هم به کار رفته است. موقعیت خاص قرارگیری این اثر، اهمیت ویژه ای به آن بخشیده است؛ چرا که در باریک ترین بخش دره قرار گرفته و شواهد نشان از زندگی شاهانه و دولتی در این محوطه دارد. جدا از فرسایش های طبیعی ناشی از عوامل جوی و موقعیت استقراری، این محوطه در چند مرحله مورد حفاری غیر مجاز و تخریب قرار گرفته به گونه ای که حدود دو سوم محوطه به طور کلی تخریب شده است. بخش تخریب نشده تقریباً یک هشتم کل محوطه را شامل می­شود. در خلال سال­های 1384 و 1385 (مصادف با آبگیری سد سیوند) کاوش­های باستان­شناسی به منظور نجات بخشی اثر  صورت گرفت و متعاقبا در راستای حفاظت آثار موجود، عموم بقایای معماری ابتدا با گونی کنفی و در نهایت با اندود کاهگل پوشیده شدند. در تابستان سال 1397 نیز پس از پیگردی و آوار برداری، مجددا اقدامات حفاظتی مشتمل بر: اجرای دیواره­های خشتی در محل های مورد نیاز، پوشاندن سطوح  با اندود کاهگل و شیب بندی برای هدایت و دفع بهتر آب های سطحی به خارج از محوطه انجام پذیرفت. اکنون و با گذشت دو سال از آخرین فصل ساماندهی، نظر به ضرورت تجدید اقدامات مراقبتی و کنترل روند فرسایش در این محوطه، اجرای فصل جدید تدابیر حفاظتی پیشگیرانه در دستور کار پایگاه قرار گرفته است. بر این اساس، پاکسازی رسوبات منتقل شده به داخل محوطه، حذف پوشش گیاهی هرز رشد یافته بر روی ساختارهای معماری، اجرای دیواره­ های خشتی محافظ در محل­های مورد نیاز، شیب بندی، اجرای اندود کاهگل سرتاسری، تعبیه ناودان­های سفالی و اجرای ماهیچه­های گلی برای ممانعت از ورود آب­های سطحی سرگردان در زمان بارندگی، برنامه هایی هستند که به اجرا گذاشته خواهند شد.  این مرحله از عملیات ساماندهی، از اوایل مهرماه آغاز گردیده و به مدت چهار تا پنج هفته ادامه خواهد یافت.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search