Pasargadae World Heritage

آبراهه های باغ شاهی

آبراهه­ های شناخته باغ شاهي بيش از 1100 متر طول دارد. آنها نشان دهنده وضعيت اوليه گذرگاه­ ها و درختان و چمنزارها در باغ مي­باشند. آبنماها بجز جنبه تزئيني و زيبايي­ بخشي، کار آبياري باغ را نيز به خوبي انجام مي­داده است. باغ شاهي آب مورد نياز خود را از طريق انشعاب­ هايي که از رودخانه پلوار جدا مي­شده تأمين مي­کرده است.

آبنماهاي از دو قسمت تشکيل شده است:

  1. جوي­ هاي عبور آب
  2. حوضچه­ ها

در هر 5/9 تا 5/13 متر جوي يک حوضچه وجود دارد، که حوضچه­ ها در ابتدا عمل تقسيم آب و آرام کردن سرعت آب در مسير جوي­ ها را انجام مي­داده است. ابعاد دهانه داخلي اين حوضچه­ ها 87 در 87 سانتيمتر و عمق آنها حدود 52 سانتيمتر است. عمق و دهانه جوي­ هاي سنگي حدود 25 سانتيمتر و لبه حوضچه­ ها و جوي ­ها حدود 15 تا 16 سانتيمتر است.

 

آبراهه باغ شاهی پاسارگاد
آبراهه باغ شاهی پاسارگاد
آبراهه باغ شاهی پاسارگاد
آبراهه باغ شاهی پاسارگاد
آبراهه باغ شاهی پاسارگاد

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Head Office
Pasargadae
© کپی رایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 2017.
طراحی و پیاده سازی وبسایت با پیشگاهان

Search