آبراهه های باغ شاهی

آبراهه­ های شناخته باغ شاهي بيش از 1100 متر طول دارد. آنها نشان دهنده وضعيت اوليه گذرگاه­ ها و درختان و چمنزارها در باغ مي­باشند. آبنماها بجز جنبه تزئيني و زيبايي­ بخشي، کار آبياري باغ را نيز به خوبي انجام مي­داده است. باغ شاهي آب مورد نياز خود را از طريق انشعاب­ هايي که از رودخانه پلوار جدا مي­شده تأمين مي­کرده است.

آبنماهاي از دو قسمت تشکيل شده است:

 1. جوي­ هاي عبور آب
 2. حوضچه­ ها

در هر 5/9 تا 5/13 متر جوي يک حوضچه وجود دارد، که حوضچه­ ها در ابتدا عمل تقسيم آب و آرام کردن سرعت آب در مسير جوي­ ها را انجام مي­داده است. ابعاد دهانه داخلي اين حوضچه­ ها 87 در 87 سانتيمتر و عمق آنها حدود 52 سانتيمتر است. عمق و دهانه جوي­ هاي سنگي حدود 25 سانتيمتر و لبه حوضچه­ ها و جوي ­ها حدود 15 تا 16 سانتيمتر است.

 

 • water Channel
 • water Channel

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search