آزمایشگاه شناخت مواد - کارگاه حفاظت و مرمت

آزمایشگاه شناخت مواد و کارگاه حفاظت و مرمت در قالب برنامه همکاری مشترک هیات ایران ـ ایتالیا به منظور انجام مطالعات تخصصی سنگ و حفاظت از  آن با اعتبار مشترک طرفین در سال ۱۳۹۳ در محل دفتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد راه اندازی و در بهار سال ۱۳۹۴ همزمان با انتقال تجهیزات اهدایی وزارت میراث فرهنگی ایتالیا به پاسارگاد به بهره‌برداری رسید.

بهره­ برداری آزمایشگاه و کارگاه مرمت سنگ در پایگاه پاسارگاد از نخستین دستاوردهای همکاری مشترک با هیات ایتالیایی در پاسارگاد بوده که در حال حاضر به مطالعات حوزه سنگ در پاسارگاد تمرکز بیشتر و جهت مناسب تری بخشیده است. همزمان با بهره برداری از این مرکز، فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی شده، که بتوان بسیاری از مطالعات را در آزمایشگاه مجموعه به انجام رساند. تجهیز این آزمایشگاه به ابزار و دستگاه‌های به روز آزمایشگاه حفاظت، ظرفیت مطالعه و پژوهش را در زمینه های حفاظت و مرمت فراهم آورده است كه در این بین می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تهیه مقاطع مختلف از سنگ، فلز، آجر، ملات و ... (صیقلی و نازك)
 • مطالعات پتروگرافی
 • مطالعات متالوگرافی
 • انجام آزمون‌های خاك (دانه بندی به دو روش الك خیس و هیدرومتری، و حدود آتربرگ)
 • انجام آزمون‌های مكانیكی سنگ، آجر، ملات و خشت (مقاومت فشاری و خمشی)
 • انجام آزمون‌های شیمی تر
 • مطالعات در زمینه آثار سنگی
 • مطالعات در زمینه اشیا سفالین
 • مطالعات در زمینه مصالح خاكی
 • مطالعات در زمینه آسیب‌های بیولوژیكی
 • مطالعات در زمینه ملات تاریخی و مرمتی

همچنین، با ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و كارگاهی، زمینه آموزش كه از جمله اهداف همیشگی پایگاه بوده، محقق گردیده است. به گونه ای که با حضور کارشناسان و دانشجویان مختلف در فصل حفاظت، آزمایشگاه به یک مرکز آموزشی در این حوزه بدل شده و به اندیشه حفاظت و مرمت پایدار در محوطه پاسارگاد غنا می بخشند.

تا کنون با پشتیبانی این آزمایشگاه، مطالعات گسترده ای در زمینه پایش و ارزیابی مولفه های محیطی تأثیر گذار بر ساختار سنگ های محوطه صورت گرفته است. در واقع این آزمایشگاه تخصصی تمام مراحل مطالعه و اجرا در مجموعه جهانی پاسارگاد را پشتیبانی خواهد نمود. در این آزمایشگاه با طراحی و اجرای پروژه هایی در زمینه مطالعه میزان کارآیی مصالح حفاظتی، مواد و روش های حفاظتی مورد نیاز در مرمت محوطه، ارزیابی و بهینه خواهند شد. در واقع از اهدف راه اندازی این آزمایشگاه و کارگاه مرمتی، دستیابی به شیوه حفاظت و نگهداری دراز مدت محوطه میراث جهانی پاسارگاد است.

این آزمایشگاه در آینده نزدیک قادر به ارایه خدمات آزمایشگاهی به دیگر محوطه های تاریخی منطقه خواهد بود و به ویژه در حفاظت بهتر از دیگر محوطه های با شواهد میراث سنگی استان نیز پشتیبانی های لازم را ارایه خواهد نمود.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search