بخش معرفی و آموزش

 این بخش با هدف اصلی ارتقا سطح دانش و آگاهی با استفاده از نيروهاي جوان در رشته‌هاي وابسته، فارغ‌التحصيل و دانشجويان مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري، علاوه بر اشتغال‌زايي و تربيت نيروي متخصص، اصل ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمي را فراموش نكرده و از آخرين روش‌های موجود در مراكز و مؤسسات علمي و تحقيقاتي بهره‌مند مي‌شود. طيف گسترده و متنوع موضوعات پژوهشي در رشته‌هاي مختلف مرتبط با محوطه تاریخی فرهنگی پاسارگاد باعث شده است كه اين مركز پژوهشي با مؤسسات تحقیقاتی داخلي و خارجي بسياري در زمينه‌هاي گوناگون همكاري داشته باشد.

برخی فعالیت های صورت گرفته در این بخش عبارتند از:

- برگزاری نشست های تخصصی در زمینه حفاظت و مرمت

- برگزاری نشست های تخصصی در زمینه گردشگری و توسعه پایدار

- برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه گردشگری و توسعه پایدار برای جوامع محلی

- برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی برای دانش آموزان

- برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه حفاظت از محوطه های تاریخی

 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search