بخش حفاظت و مرمت

محوطه میراث جهانی پاسارگاد با ارزش های ویژه تاریخی و فرهنگی خود، آثار و ساختارهای بی شماری را در خود جای داده که هر کدام بخشی از جنبه های گوناگون اهمیت و ویژگی های این محوطه را نمایان می سازند. این محوطه از آن رو که نماد بخشی از تاریخ باشکوه ایران در دوران هخامنشی است و آرامگاه کوروش کبیر بنیان گذار این امپراطوری را در خود جای داده از توجه و اقبالی خاص نزد عموم مردم و بازدیدکنندگان  برخوردار است.

از همین روی با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی آن، محوطه پاسارگاد در سال 1383 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید و از آن زمان اقدامات حفاظتی و مرمتی در این محوطه مستقل از پایگاه پارسه با هدف حفظ ارزش ها و هویت آن مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. در سال 1393 با انعقاد تفاهم نامه مشترک با ایتالیا، موسسه عالی حفاظت و مرمت ایتالیا متعهد گردید تا در زمینه هایی نظیر شناسایی عوامل فرساینده و ارائه راهکارهای حفاظت و مرمت سنگ به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد کمک رسانی نماید. در این راستا اعضای موسسه عالی ایتالیا با همکاری کارشناسان پایگاه پژوهشی میراث جهانی پاسارگاد اقدام به یک سری فعالیت آزمایشگاهی، پژوهشی و میدانی نمودند. نتایج این همکاری با تمرکز بر روی آرامگاه کوروش، کاخ اختصاصی و نقش انسان بالدار، زمینه ساز اقدامات و پژوهش های بسیاری در حوزه حفاظت و مرمت گردید.

بخش حفاظت و مرمت پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با حضور كارشناسان مجرب در حوزه‌هاي تخصصي مرمت آثار تاريخي، مرمت بناهاي تاريخي و معماري، فعاليت‌هاي پژوهشي و اجرایی بسياري در خصوص کنترل روند فرسایش ساختارهای موجود، و مرمت اشیا تاریخی در دستور كار خود قرار داده است. این اقدامات در سه کارگروه مجزا قابل تعریف است.

کارگروه پژوهش و آموزش:

نظر به اینکه ارائه طرح های حفاظت و مرمت منوط به آگاهی از خصوصیات و ویژگی های مربوط به آن است، و از آنجاکه حفاظت و مرمت از محوطه های تاریخی و آثار موجود در فضای باز به دلیل طیف گسترده مواد و مصالح تاریخی و عوامل آسیب رسان به مشارکت و همکاری رشته ها و کارشناسان متعدد نیاز دارد، زیرساخت های آموزش، کارآموزی، پژوهش و مستندسازی در این پایگاه با فراهم آمدن تجهیزات مورد نیاز ایجاد شده است. واحد حفاظت و مرمت، برنامه های پژوهشی خود را بر اساس نیازهای محوطه در چند مرحله تنظیم نموده که در زیر به بخشی از این مطالعات اشاره شده است.

 • انجام مطالعات در زمینه مدیریت پوشش های گیاهی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد
 • انجام مطالعات در زمینه ترکیبات بهینه مصالح حفاظتی گلین
 • انجام مطالعات در زمینه ملات های مرمتی کاخ اختصاصی و افزایش کارایی آن
 • انجام مطالعات در زمینه روش های استحکام بخشی سنگ های ماسه ای
 • جذب پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در راستای ضرورت ها و اولویت های بخش حفاظت و مرمت
 • برگزاری دوره های آموزش مرمت سنگ برای کارشناسان محوطه های میراث جهانی و ملی
 • برگزاری دوره های آموزش مطالعات پتروگرافی برای کارشناسان بخش حفاظت
 • فعال سازی کارگاه مرمت سفال با جذب و آموزش کارآموزان

کارگروه مرمت آثار:

 • مرمت بلوک های کف کاخ اختصاصی
 • مرمت نقش انسان بالدار
 • پاکسازی اتاق آرامگاه کوروش
 • ساماندهی کتیبه های اسلامی و قلمه ستون های مسجد اتابکی
 • مرمت آبراهه های باغ شاهی
 • ساماندهی انبار اشیا سنگی و سفالی

کارگروه مرمت بنا:

 • راه اندازی و فعالیت مستمر کارگاه تولید خشت مرمتی
 • راه اندازی و فعالیت مستمر کارگاه تولید کاه گل حفاظتی جهت تثبیت دیواره های آبراهه های باغ شاهی
 • حفاظت از ساختارهای حاصل از پیگردی های باستان شناسی تل تخت
 • آزادسازی نماهای بیرونی تل تخت با انتقال خاک های حفاری استروناخ
 • شیب بندی آب های سطحی بر روی تل تخت
 • مستندنگاری دقیق بلوک های سنگی آرامگاه، کاخ ها، برج سنگی و ساختارهای معماری تل تخت

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search