تماس

لطفا سوالات، پیشنهادات، و انتقادات خود را از طریق راه های تماس با ما در میان بگذارید

پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد

| استان فارس، شهرستان پاسارگاد، بخش پاسارگاد، پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد |

| تماس با پایگاه میراث جهانی پاسارگاد07143582790   ، تلفكس: 07143582453  |

|تماس با یگان حفاظت محوطه میراث جهانی: 07143582230| شماره تماس مردمی: 1801|

| وبگاه: www.pasargadae.ir | پست الکترونیکی: www.info@pasargadae.ir |

ارسال پیام

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search