اپلیکیشن سخنگوی پاسارگاد به دو زبان فارسی و انگلیسی

اپلیکیشن سخنگوی پاسارگاد به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه شما عزیزان در بازدید از مجموعه میراث جهانی پاسارگاد خواهد بود. شما می توانید با مراجعه آدرس http://persepolis.mdid.ir/pasargad.apk اپلیکیشن را دریافت نمایید. همچنین این اپلیکیشن هم اکنون بر روی #کافه_بازار قرار دارد و از طریق لینک زیر قابل دسترس است:

 


https://cafebazaar.ir/app/Pasargad.Pasargad/?l=fa

اوقات شادی را برای شما عزیزان آرزومندیم. 

منبع: روابط عمومی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search