عکس های شما از پاسارگاد

در این بخش شما میتوانید عکسهای با کیفیتی که از آثار تاریخی یا مناظر زیبای پاسارگاد گرفته اید را برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان با نام شما در قسمتهای مختلف سایت به اشتراک گذاشته شوند. 

 

عکس های شما از پاسارگاد


مشخصات خود را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(*)
نام ونام خانوادگی خود را وارد کنید.

ایمیل (*)
ایمیل خود را صحیح وارد کنید.


مشخصات عکس را وارد کنید.

موضوع عکس
Invalid Input

تاریخ عکاسی
Invalid Input

شرح عکس
Invalid Input

آپلود عکس(*)
.لطفا عکس را آپلود کنید

عکس های بیشتر
Invalid Input

آپلود عکس
Invalid Input

آپلود عکس
.لطفا عکس را آپلود کنید

آپلود عکس
.لطفا عکس را آپلود کنید

آپلود عکس
.لطفا عکس را آپلود کنید

عبارت امنیتی(*)
عبارت امنیتی
RefreshInvalid Input

ثبت و آپلود

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search