Surveys
 • فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

  • 2 responses

  بازدیدکننده گرامی:

  ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور بررسی سطح کیفی خدمات ارائه شده در مدت بازدید شما از این مکان تاریخی

  ...
 • پرسشنامه3 - ویژه مردم محلی

  • 1 response

  ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور انجام تحقیق راجع به "توسعه روستایی با توجه به زمینه های مساعد گردشگری روستایی" می باشد، مستدعی است برای هر چه بهتر

  ...
 • پرسشنامه2 - ویژه مسئولین و افراد صاحب نظر

  • 6 responses

  ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور انجام تحقیق راجع به "توسعه روستایی با توجه به زمینه های مساعد گردشگری روستایی" می باشد، مستدعی است برای هر چه بهتر

  ...
 • پاسارگاد 1 - نظرسنجی روستایی

  • 1 response

  ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور هرچه بهتر شدن امکانات رفاهی خودتان و دیگر گردشگران و انجام اقدامات لازم برای توسعه گردشگری مبتنی بر توسعه روستایی

  ...

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search