گالری تصاویر

مجموعه آلبوم های عکس های برگزیده جدید و قدیمی  آثار تاریخی واقع در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد و همچنین سایر جاذبه های طبیعی و فرهنگی شهرستان پاسارگاد  به تفکیک موضوع در اختیار عموم قرار گرفته است. 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search