اعضاء پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

حمید رضا کرمی
بخش باستان شناسحمید رضا کرمیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد باستان شناسی
فرهاد زارعی کردشولی
باستان شناس و مسئول امور اجراییفرهاد زارعی کردشولیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد باستان شناسی
محمد نصیری حقیقت
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و مسئول میراث فرهنگی پاسارگادمحمد نصیری حقیقتاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد عمران
علی تقوی
بخش معماری و مستندنگاریعلی تقویاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناسی معماری
فاطمه صمیمی
مسول انفورماتیک(شبکه و رایانه و مرکز اسناد) و مسئول صنایع دستی و گردشگریفاطمه صمیمیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس کامپیوتر
فرزانه گرامی
مرکز اسناد و رایانهفرزانه گرامیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد کامپیوتر
سیده زهره حسینی
عضو سابق پاسارگادسیده زهره حسینی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
مسعود نخعی
عضو سابق پاسارگادمسعود نخعیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
محمد حسینی گورجی
بخش حفاظت و مرمتمحمد حسینی گورجیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
علیرضا هوشیار
مسئول کارگاهعلیرضا هوشیاراین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس عمران

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search