بالاترین مقام پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

دکتر افشین ابراهیمی

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

در تاریخ یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و هفت طی مراسم معارفه با صدور حکمی از سوی دکتر علی اصغر مونسان رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، افشین ابراهیمی به عنوان مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب گردید.

الف) سوابق تحصیلی و علمي:

 • فارغ التحصیل مقطع دکتری مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی (رتبه اول)، دانشگاه هنر اصفهان 
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی (رتبه اول)، دانشگاه هنر اصفهان
 • عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، سال 1384 تاکنون
 • مدیر گروه پژوهشی سیاستهای عمومی و نظارتی پژوهشکده مرمت آثار تاریخی، سال 1388 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی، سال 1388 تاکنون
 • عضو كميته علمي بررسي و انتخاب مقالات نهمين همايش مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي، سال 1388
 • عضو كميته علمي بررسي و انتخاب مقالات دهمين همايش مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي، سال 1391
 • عضو كميته علمي بررسي و انتخاب مقالات یازدهمین همايش مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي، سال 1393
 • عضو کار گروه توانائی علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، سال 1393 تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه مجله دانش حفاظت و مرمت، سال 1395 تاکنون
 • مرمتگر برتر پژوهشکده حفاظت و مرمت، سال 1392
 • پژوهشگر برتر پژوهشکده حفاظت و مرمت، سال 1396
 • شرکت در دهها کارگاه و دوره آموزشی تخصصی

ب) سوابق اجرائی :

 • کارشناس پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و مسئول بخش مطالعه آثار خشتی و گلین، سال 1378 لغایت 1380
 • کارشناس پایگاه میراث جهانی پارسه و پاسارگاد و مسئول بخش مطالعه آثار خشتی و گلین، سال 1380 لغایت 1382
 • مدير پايگاه ميراث فرهنگي ارگ بم كرمان، سال 1382
 • مدير پايگاه ميراث فرهنگي روستاي تاريخي قهي اصفهان، سال 1385 لغایت 1388
 • مدير پايگاه ميراث فرهنگي فيروزآباد فارس، سال 1386 لغایت 1388
 • مدير پايگاه ميراث فرهنگي سروستان فارس، سال 1386 لغایت 1388
 • سرپرست پايگاه ميراث فرهنگي محور ساساني فارس، سال 1387 لغایت 1388
 • مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن، سال 1388 لغایت 1397
 • سرپرست پایگاه قنوات میراث جهانی اکبر آباد و قاسم آباد بم، سال 1395 لغایت 1397

ج) سوابق پژوهشي :

انتشار بیش از سی مقاله در سطوح ISI، ISC، علمی پژوهشی و علمی ترویجی و کنفرانس های بین المللی و ملی در زمینه حفاظت آثار تاریخی و مواد و مصالح

مجری و همکار در اجرای بیش از شصت طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search