پل

در 150 متری غرب "کاخ‌دروازه" بقایایی از یک پل سنگی در سال 1342 هـ.ش بدست آمده که حاکی از قرار‌گیری این پل برروی آبراهه‌ ای که ظاهراً از رود پلوار منشعب می‌شده‌ است می باشد. ساختار به دست آمده شامل دو دیوار جانبی از سنگ‌های آهكی و پنج ردیف سه ستونی در میان آن‌ها است.

پل اصلی تقریباً مربع شکل و 95/15 سانتی‌متر عرض و در حدود 65/15 سانتی‌متر طول دارد و ارتفاع اولیه ستون‌ها براساس نظر استروناخ بیش از 2 متر بوده است‌. 

در مورد زمان ساخت این پل بر اساس اینکه هیچ ساختار كاملاً مشابهی با  آن در محوطه بدست نیامده است، تاریخ دقیقی و جود ندارد و استروناخ نیز تاریخ مطمئنی برای آن ارائه نمی‌ دهد‌. اما اینگونه بیان می‌کند از آنجائیكه این پل در راستای محوری ورودی کاخ دروازه R)) ساخته نشده است به نظر می‌آید كه مربوط به اواخر دوران هخامنشی یا حتی بعد از آن باشد.

 

 • Bridge 1
 • Bridge 2
 • Bridge 3

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search