محوطه مقدس

در 2400 متری شمال آرامگاه کوروش بزرگ محوطه ای وجود دارد که به دليل وجود دو پایه و یک سکوی مطبق سنگی مکانی آیینی در نظر گرفته شده است. پایه‌های سنگی، به ارتفاع تقريباً دو متر به فاصلة نه متری از یکدیگر قرار دارند و روی بستر سنگی نهاده شده‌اند.

پژوهشگران بر اساس نمای آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم در مورد كاربرد اين سكو‌ها نظر داده‌اند. در نمای آرامگاه، شاه بزرگ بر فراز سکویی ایستاده و در برابر آتشدانی نيايش مي‌كند که روی سکوی دیگري با کمی فاصله قرار دارد. پایة سنگی جنوبی پلکانی هشت‌پله دارد که احتمالاً محل بالا رفتن و ایستادن شاه و پاية دیگر، که بدون پله است، محل قرار دادن آتشدان بوده است.

در 120 متری غرب سکوهای سنگی تختگاه چهارگوشي به اندازة 75 در 50 متر و با بلندی 5 متر از سطح دشت دیده می‌شود. کارکرد دقیق اين سکو روشن نیست، اما پيداست به مراسمي مذهبی مربوط بوده که در آن محل برگزار می‌شده است.

 • Sacred Precint 1
 • Sacred Precint 2
 • Sacred Precint 3

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search