رستوران و غذا خوری

 

رستوران سنتی بامداد: آدرس :بخش پاسارگاد ، شهر مادر سلیمان – خیابان کوروش – روبروی موزه نیمه تمام به مدیریت آقای میری

رستوران سنتی هوبره: آدرس: بخش پاسارگاد- روستای کردشول – قبل از پل فلزی –- به مدیریت آقای صادقی امیری

رستوران و اقامتگاه بوم گردی عشایری: آدرس: بخش پاسارگاد- روستای کردشول – قبل از پل فلزی – روبروی رستوران هوبره- به مدیریت آقای کشاورز

رستوران جهانگردی پاسارگاد: آدرس: بخش پاسارگاد – ابتدای جاده پاسارگاد – به مدیریت آقای محمود صیادی

رستوران سنتی دنج: آدرس: شهرستان پاسارگاد – سعادت شهر- ورودی سعادت شهر – به مدیریت آقای غلام پور

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search