پاسارگاد: گزارشی از کاوش های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا (از سال 1961 تا سال 1963)

عنوان: پاسارگاد: گزارشی از کاوش های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا (از سال 1961 تا سال 1963)
مجموعه: باستان شناسی, مرمت و حفاظت, فارسی
نویسنده: دیوید استروناخ
ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ انتشار: 1379
توضیحات کتاب:

-

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search