فرسودگی زیستی و آثار باستانی (پاسارگاد)

عنوان: فرسودگی زیستی و آثار باستانی (پاسارگاد)‏‫
مجموعه: مرمت و حفاظت, فارسی
نویسنده: پریسا محمدی
ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ انتشار: 1392
توضیحات کتاب:

کتاب مصور حاضر، حاوی مجموعه‌ای از گلسنگ‌های ایران است. این کتاب مقدمه‌ای بر معرفی عوامل فرساینده زیستی جداشده از منطقه پاسارگاد است که در فرسودگی زیستی این محوطه تاریخی نقش دارند. کتاب حاضر به‌گونه‌ای تهیه‌شده است تا مطالب آن نه‌تنها برای زیست‌شناسان بلکه برای مرمت‌گران و کارشناسان حوزة میراث نیز قابل‌استفاده باشد. در این کتاب نگاه اجمالی به معرفی فرسودگی زیستی، اهمیت آن و عوامل زیستی مؤثر در حوزة میراث شده است. همچنین به دلیل اهمیت نقش گلسنگ‌ها در فرسودگی زیستی محوطه باستانی پاسارگاد به شرح گلسنگ‌ها، ساختار و تنوع آن‌ها پرداخته‌شده است و درنهایت لیستی از گلسنگ‌های جداشده از این منطقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سایت‌های تاریخی همراه با ویژگی‌های ظاهری و تست‌های شیمیایی آن ارائه گردیده است.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search