آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

کاوشگر پاسارگاد درگذشت

دیوید استروناخ (1931 - 2020) باستان شناس و ایران شناس اسکاتلندی بامداد هفتم تیرماه در سن 89 درگذشت. وی مهمترین کاوش های باستان شناسی در پاسارگاد میان سال های 1961 تا 1963 میلادی را به نمایندگی از موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا انجام داد. کتاب پاسارگاد، مقاله های پاسارگاد مرکز جهان، شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تاثیر آن در باغ سازی ایرانی از مهمترین آثار علمی وی در پیوند با کاوش های پاسارگاد است. وی استاد دانشگاه برکلی بود و میان سال های 1346 تا 1356 کاوش های گسترده ای در تپه نوشیجان همدان انجام داد. 

روحش شاد و یادش گرامی

 

 • آرامگاه کوروش
 • آرامگاه کوروش
 • طرح بازسازی شده کاخ اختصاصی
 • کاخ بارعام
 • نقش برجسته درگاه شرقی کاخ بارعام
 • بقایای کاخ دروازه
 • سنگ نگاره انسان بالدار
 • تصویری از حوضچه آبنمای باغ شاهی پاسارگاد
 • پلان باغ شاهی پاسارگاد
 • نمای دیواره شمال غربی تل تخت
 • طرح بازسازی شده از بنای تل تخت
 • دید عمومی از بخش شمالی تنگ بلاغی

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search