آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

راه اندازی ایستگاه هواشناسی در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

به دنبال اجرای برنامه توسعه هواشناسی کشاورزی در شهرستان های استان، درخواستی از طرف اداره کل هواشناسی فارس مبنی بر احداث ایستگاهی در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد به دلیل برخورداری از شرایط حفاظتی مطلوب و عدم وجود موانع فیزیکی مزاحم به پایگاه ارائه گردید. طبق روال معمول، موضوع در شورای فنی پارسه ـ پاسارگاد مطرح گردید و با در نظر گرفتن ضوابط عرصه و حریم و بالطبع فواید آشکاری که بهره برداری از داده های هواشناسی برای حفاظت هر چه مطلوب تر اثر به همراه دارد، نصب و راه اندازی ایستگاه مورد موافقت قرار گرفت. متعاقباً محلی در گوشه شرقی محوطه (محدوده فنس کشی) به تشخیص کارشناسان پایگاه برای احداث ایستگاه انتخاب و به مسئولین امر در اداره کل هواشناسی استان پیشنهاد شد و بدین طریق عملیات اجرایی آغاز گردید. این ایستگاه از نوع سینوپتیک خودکار و مجهز به دیتالاگر، سنسور سمت و سرعت باد، سنسور دما، سنسور رطوبت، سنسور فشار، سنسور تشعشع سنج، منبع تغذیه برق، مودم APN، برق گیر و دو حلقه چاه earth است. مراسم افتتاح این ایستگاه در تاریخ 06/06/1399 در پنجمین روز هفته دولت با حضور جناب آقای احمدزاده، معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، جناب آقای فلاحی، فرماندار محترم شهرستان و جمعی از مسئولین محلی برگزار گردید.  

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search