آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

ساماندهی و بهبود شرایط حفاظتی آبراهه های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد در این باره مطرح کرد: آبراهه های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد از جمله مهمترین شواهد وجود باغ های شاهی در این محوطه هستند که به دلیل کارکرد ویژه در جمع آوری و هدایت بخشی از آب های حاصل از بارندگی به طور مستمر مورد پایش قرار دارند. در طی سالیان گذشته به منظور دفع هر چه سریعتر آب باران و جلوگیری از ماندگاری رطوبت در آبراهه ها که شدیدترین صدمات را متوجه بقایای معماری موجود می کند، اقدام به حفر سه حلقه چاه جذبی به عمق پنج تا هفت متر با رعایت فاصله مناسب از این کانال ها گردیده است. هرچند این چاه ها به حفاظت بهتر و در امان ماندن بیشتر آثار، کمک زیادی نموده اند لیکن در برابر بارش های سهمگین سال گذشته، جدا از اینکه بر اثر آب شستگی و ریزش متحمل خسارت شدند، توان تخلیه همه آب ها را نیز نداشتند. به همین منظور از نیمه آبان ماه سال جاری برنامه ای برای مهار آب های سرگردان در محدوده آبراهه ها به اجرا گذاشته شد. این برنامه شامل ترمیم دهانه چاه های قبلی از طریق تعویض مصالح تخریب شده و متراکم سازی خاک اطراف و همچنین اضافه نمودن چاه های جدید است. در این چاه ها که عمقی بین پنج تا هفت متر دارند برای تخلیه بهتر آب، عملیات کول گذاری به نحوی انجام گرفته که در فواصل بین هر پنج حلقه کول، یک ردیف آجر چیده شده و این شیوه در تمام طول چاه (از چپ تا دهانه) تکرار گردیده است. انتقال آب از آبراهه ها به درون چاه ها توسط لوله هایی به قطر 10 اینچ انجام می پذیرد. فاصله هر کدام از چاه ها تا آبراهه ها نیز حدود ده متر در نظر گرفته شده است. در مورد آبراهه ها، برنامه های حفاظتی دیگری نیز پیش بینی شده است که در زمان مناسب به اجرا گذاشته خواهند شد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search