آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

اقدامات ساماندهی و استحکام بخشی در پلکان شرقی تل تخت پاسارگاد

به نقل از افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد:

تل تخت که تخت مادرسلیمان نیز نامیده می­شود، تختگاهی است بر فراز تپه ای طبیعی که با سنگ های تراش خورده آهکی سفید رنگ و ماسه سنگ ساخته شده و یکی از نخستین بناهایی به شمار می رود که در محوطه پاسارگاد بنا گردیده است. تل تخت از معدود بناهای پاسارگاد است که آثار و شواهد استقرار و استفاده از آن، از زمان فرمانروایی کوروش بزرگ و داریوش، دوران سلوکی، ساسانی و اسلامی بر جای مانده است. بر فراز تختگاه، استقرارهای هخامنشی شامل مجموعه ای از تالار، اتاق ها و برج و بارو بوده که جدای از کاربری درباری، کانون حفاظت و مراقبت از محوطه حکومتی پاسارگاد قلمداد می­شده است. راه دسترسی به بالای تختگاه از دو پلکان سنگی در راسته شمالی صفه امکان­پذیر بوده است. پلکان نخست در دوران فرمانروایی کوروش ساخته شده و پس از به قدرت رسیدن داریوش، این پلکان مسدود می شود و در فاصله 22 متری شرق آن، پلکان دیگری با سنگ­های سفید آهکی در دو رج احداث می گردد. در استقرارهای پس از هخامنشی بخش هایی از پلکان شرقی با خشت پر شده و دیواری روی آن ساخته می شود. اسناد و مدارک مربوط به کاوش های استروناخ از سال 1960 میلادی در این مکان، آشفتگی و به هم ریختگی زیادی را در بخشی از طبقات فوقانی این پلکان نشان می دهد. احتمال از دست رفتن این شواهد نفیس معماری به واسطه قرار داشتن در مسیر تردد بازدیدکنندگان و نفوذ یافتن آب باران در عمق ساختارهای معماری، پایگاه را بر آن داشت تا نسبت به ساماندهی و استحکام بخشی بلوک های سنگی این بخش از پلکان اقدام نماید. عملیات حفاظت در پلکان شرقی تل تخت مشتمل بر پنج مرحله است که عبارتند از: مستندسازی و جانمایی بلوک های سنگی، پاکسازی فضای اطراف بلوک ها، جابجایی بلوک های به هم ریخته، باز گرداندن بلوک های فروریخته و منتقل شده به جای اصلی خود و استحکام بخشی بلوک های ماسه سنگی ردیف زیرین پلکان. در انجام این مراحل به دلیل وزن زیاد قطعات سنگی، از جرثقیل دستی برای جابجایی بلوک ها استفاده شده است. بدین ترتیب با یکپارچگی بیشتر وضعیت معماری پلکان شرقی، نقش و عملکرد آن در تامین شرایط دسترسی به آثار معماری فراز تل تخت بیش از پیش پر رنگ می گردد. این عملیات حفاظتی از نیمه آذر ماه آغاز گردیده و پیش بینی می شود تا پایان دی ماه به اتمام برسد.   

Tags:

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search