آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

انتقال و باز گرداندن بلوک های سنگی جابجا شده به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

به نقل از افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد؛ بخش زیادی از مصالح بکار رفته در بناهای محوطه پاسارگاد را سنگ های سپید، سیاه و ماسه ای تشکیل داده که از کوه های پیرامون آورده شده اند. این سنگ های بسیارخوش تراش به صورت بلوک های چهارگوش و یا استوانه ای شکل در بخش های مختلف بناها (شالوده ها، کف ها، درگاه ها، پایه و قلمه ستون ها، ازاره ها، بدنه ها، پلکان ها، آبنماها و غیره) به کار رفته اند. پس از دوران هخامنشی، بناهای پاسارگاد کارکرد اصلی خود را به عنوان مقر حکومتی از دست دادند و به مرور، روند ویرانی و فرسایش بناها آغاز گردید. جدای از عوامل تخریبی طبیعی و محیطی، از جای درآوردن و جابه جایی بلوک های سنگی به منظور استفاده در جاهای دیگر، تاثیر زیادی بر ویرانی ساختمان های شکوهمند پاسارگاد داشته است. بیشترین میزان این قبیل جابه جایی ها در دوران اتابکان و آل مظفر روی داده است. در این دوران، تعداد زیادی از بلوک های سنگی سپیدرنگ مربوط به کف و دیواره بناها و همچنین قلمه ستون ها از جای خود درآورده و در ساخت مسجد اتابکی پیرامون آرامگاه کوروش و کاروانسرای مظفری بکار گرفته شدند. بخش دیگری از سنگ ها نیز در سده های متاخرتر برای ساخت سنگ قبر، تراش داده شده و مورد استفاده قرار گرفتند. در گذشته، مجاورت برخی از روستاها و آبادی ها با محوطه پاسارگاد، ساکنین را به استفاده از بلوک های سنگی برای خانه سازی ترغیب می نموده است. از جمله این خانه ها که در ساخت آنها از مصالح تاریخی بناهای پاسارگاد استفاده شده، می توان عمارت سعیدی را نام برد. این خانه اعیانی که در دو طبقه ساخته شده و قدمتی نزدیک به یکصد سال دارد، در فاصله سیصد متری بنای کاروانسرای مظفری واقع گردیده و در حال حاضر متروکه و بخش های زیادی از آن ویران شده است. در فروردین ماه سال جاری با پیگیری های پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و نیز همکاری خاندان سعیدی، جمعا 58 قطعه از بلوک های سنگی بناهای تاریخی پاسارگاد شامل 46 بلوک در ابعاد 20×20×40 به ضخامت 15 سانتیمتر مربوط به سنگفرش کف بنای کاروانسرای مظفری و 12 بلوک به طول 90 تا 200 سانتیمتر، عرض 40 تا 55 سانتیمتر و ضخامت 15 سانتیمتر، عمدتا مربوط به گورستان پیرامون آرامگاه کوروش، شناسایی و به محوطه میراث جهانی پاسارگاد منتقل گردید. با آغاز پروژه ساماندهی و خواناسازی پلان معماری بنای کاروانسرای مظفری از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، بلوک های مورد نظر در فرایند حفاظت و مرمت این اثر استفاده خواهند شد.

 

 • انتقال سنگ ها
 • انتقال سنگ ها
 • انتقال سنگ ها به کاروانسرای مظفری

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search