آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

هفدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد منتشر شد

🔹هفدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و تخت جمشید منتشر شد. 

 🔹سخن سردبیر: یادداشت دکتر حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
 🔹اختصاصی: پایان بررسی های باستان شناسی شهرستان پاسارگاد و بخش مشهد مرغاب شهرستان خرمبید
- متن کتیبه بابلی داریوش بزرگ بر روی دیوار جنوبی تخت جمشید
 🔹بازتاب: ولفرام کلایس و پژوهشهای هخامنشی 
- بازنگری و مطالعه طرح مدیریت بحران موزه تخت جمشید
 🔹رویداد: گزارشی مختصر از فعالیتهای فصل زمستان کارگروههای مختلف تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد
 🔹از دریچه دوربین: تصویری از محوطه نقش رستم
 🔹گزارش یک دیدار: عباسعلی بردبار موزه دار و امین اموال سابق تخت جمشید
 🔹روایت یک بازدید: بررسی روشمند تل قلعه مرودشت
- کاف مثل کتیبه
 🔹گردشگری، صنایع دستی و بوم گردی: پاسارگاد به روایت تصویر
 🔹بیشتر بخوانیم: یادداشتی کوتاه درباره باغ ایرانی
- سپندارمذگان جشن بزرگ ایرانی
فایل پی دی اف این شماره از فصلنامه خبری، علاوه بر کانال تلگرام پایگاه میراث جهانی پاسارگاد  به آدرس:
 @pasargadae_world_heritage_site
و کانال تلگرام پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به آدرس:
@persepolis_world_heritage_site
و صفحات اینستاگرام
@pasargadae.whs 
و
@persepolis.whs
نیز قابل دسترس خواهد بود.
 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search