آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

مرحله نخست عملیات حفاظت از ساختارهای خشتی جبهه شرقی تل تخت پاسارگاد

مجموعه موسوم به تل تخت در شمالی ترین بخش محوطه میراث جهانی پاسارگاد بر فراز تپه ای طبیعی و رفیع به ارتفاع تقریبی 50 متر از سطح دشت قرار گرفته است. باستان شناسان، ساختارهای معماری تل تخت را از دوران هخامنشی تا دوران اسلامی تاریخ گذاری کرده اند. با وجود چندین فصل کاوش در خلال سال های 1342-1340 (استروناخ) و 1386-1385 (کالیری و عسکری) در جبهه شرقی تل تخت و آشکار شدن شواهد مهم تاریخی، اما تاکنون برنامه حفاظتی خاصی در مورد این یافته ها (بقایای معماری خشتی) به اجرا گذاشته نشده و از این رو تحت تاثیر عوامل جوی و محیطی، متحمل فرسایش زیادی گردیده اند. آب شستگی خشت های نمایان بر اثر بارندگی، متلاشی شدن مصالح به واسطه عدم کنترل پوشش گیاهی هرز و تجمع آب های سرگردان در فضاهای حفاری، شایع ترین آسیب ها در این ساختارهای رها شده هستند. شاید یکی از دلایل اصلی کم توجهی به یافته های معماری ضلع شرقی تل تخت، مسیر دسترسی نامناسب و دشواری در انتقال مواد و مصالح بوده باشد. به هر طریق وضعیت نامطلوب بقایای معماری این بخش از مجموعه تل تخت، پایگاه را بر آن داشت تا در نخستین گام و در قالب برنامه ای اضطراری، نسبت به ساماندهی شرایط موجود اهتمام ورزد. در همین راستا ابتدا عملیات آبرسانی به فراز تل تخت (جبهه شرقی) انجام گرفت. خاک های دپو شده مربوط به زمان حفاری، سرند شدند تا پس از حذف کلوخه ها و دیگر اجزاء زائد، برای تهیه کاهگل مرغوب به مصرف برسند. جدا از اجرای اندود کاهگل بر سطح تمام بقایای معماری خشتی که گسترده ترین عملیات حفاظتی جبهه شرقی تل تخت را شامل می شود، حذف پوشش گیاهی هرز، حذف آثار و شواهد حضور و لانه سازی جانوران، شیب بندی سطوح و احداث مسیرهای سطحی و اضطراری دفع آب، از دیگر موارد پیش بینی شده برای ساماندهی وضعیت موجود است. این مرحله از اقدامات حفاظتی جبهه شرقی تل تخت از نیمه خرداد ماه سال جاری آغاز شده و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

 • Tall-e Takht 1
 • Tall-e Takht 2
 • Tall-e Takht 3

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search