آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

29 فروردین روز جهانی بناها، یادمان ها و محوطه های تاریخی

 به مناسبت 29 فروردین روز جهانی بناها،یادمان ها و محوطه های تاریخی 

پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با همکاری موسسه فرهنگی هنری سرنا مهر برگزار می کند.

- معرفی آثار موجود در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در زمینه های باستان شناسی، حفاظت و مرمت و نحوه برخورد با آثار تاریخی برای بازدیدکنندگان، جوامع محلی و دانش آموزان منطقه پاسارگاد.

- مصاحبه و گزارش خبری از اقدامات انجام شده در زمینه های پژوهشی و اجرایی در مجموعه .

- اجرای موسیقی سنتی در فضای باز محوطه میراث جهانی پاسارگاد توسط گروه هنری دف نوازان عندلیب. 

زمان : 29 فروردین 1402 ساعت 16

مکان: محوطه میراث جهانی پاسارگاد

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search